T01xP01: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP01: 'Sopa de gansos instant!'