T01xP02: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP02: 'Sopa de gansos instant!'