T01xP03: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP03: 'Sopa de gansos instant!'