T01xP04: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP04: 'Sopa de gansos instant!'