T01xP06: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP06: 'Sopa de gansos instant!'