T01xP07: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP07: 'Sopa de gansos instant!'