T01xP08: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP08: 'Sopa de gansos instant!'