T01xP11: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP11: 'Sopa de gansos instant!'