T01xP13: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP13: 'Sopa de gansos instant!'