T01xP14: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP14: 'Sopa de gansos instant!'