T01xP17: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP17: 'Sopa de gansos instant!'