T01xP18: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP18: 'Sopa de gansos instant!'