T01xP20: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP20: 'Sopa de gansos instant!'