T01xP21: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP21: 'Sopa de gansos instant!'