T01xP22: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP22: 'Sopa de gansos instant!'