T01xP24: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP24: 'Sopa de gansos instant!'