T01xP09: 'Sopa de gansos instant!'

T01xP09: 'Sopa de gansos instant!'